آنتراسیت Anthracite

زغال سنگ آنتراسیت Anthracite coal

آنتراسیت

آنتراسیت

آنتراسیت تولیدی این شرکت  با نام تجاری آکواسیت معرفی شده است.

آنتراسیت (انتراسیت) شکسته شده و خرد شده در سایزبندی مختلف مطابق با استاندارد اروپایی BS-EN 12909 و استاندارد کشور آمریکا AWWA-B100   از محصولات تولیدی این مجموعه می باشد.

آکواسیت ( آنتراسیت )  دارای رنگ مشکی , شکل دانه ای گرانولی, ساختار آمورف و نامنظم و بافت براق است و به طور کلی یکدست و کاملاً عاری از ماده خارجی است.

براساس استاندارد ASTM D388-12  و استاندارد ملی ایران به شماره INSO 18204 در خصوص طبقه بندی زغال سنگ می بایست با توجه به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ذغال سنگ رتبه آن مشخص گردد.

طبقه بندی زغال سنگ خالص بر اساس کربن غیر فرار و ارزش حرارتی انجام میشود. زغال سنگ های  با کیفیت بالاتر بر اساس میزان کربن غیر فرار در شرایط خشک و زغال سنگهای با کیفیت پایینتر با توجه به ارزش حرارتی کل و در شرایط مرطوب طبقه بندی میشوند.

آکواسیت ( آنتراسیت ) تولیدی این شرکت با هدف استفاده در صافی های دولایه (آنتراسیت و ماسه سیلیس) و صافیهای سه لایه (آنتراسیت، ماسه سیلیس و گارنت) تولید می گردد.

صافیهای تند ماسه سیلیسی تک لایه به تدریج در حال منسوخ شدن و تصفیه خانه های جدید به طور معمول با صافی های دولایه اجرا می شوند که این مهم در کشور ایران نیز رواج پیدا کرده است.

مزیت استفاده از فیلترهای صافی

مهمترین مزیت استفاده از فیلتر های صافی دو لایه و سه لایه  ( صافیهای با ظرفیت فیلتراسیون بالا  نیز نامیده می شوند ) ظرفیت بالای تصفیه که حداقل دو برابر صافی های تک لایه تند ماسه سیلیسی می باشد .( حداقل 240 متر مکعب بر روز به ازای هر متر مربع سطح صافی)

علاوه بر ظرفیت فیلتراسیون بالا صافیهای دو لایه دارای مزیتهای دیگری نیز نسبت به صافی های تک لایه  می باشند:

  • قابلیت تحمل کدورتهای بالا. این صافیها قادرند کدورتهای بالای آب ورودی به صافی را تا حدود NTU 60 تحمل نمایند. (با حفظ کیفیت آب خروجی از صافی)
  • کیفیت بالاتر آب خروجی از صافی نسبت به صافی تک لایه.
  • افت هد کمتر در بستر فیلتر و در نتیجه نیاز به تعداد بک واش کمتر. زمان بین دو شستشوی متوالی صافی دو لایه در شرایط معمول 2 تا 3 برابر زمان نظیر در صافی تک لایه است.
  • تلفات آب کمتر جهت بک واش نسبت به صافی تک لایه به دلیل مزیت اشاره شده در بند فوق
  • فرار کمتر فلوکها و مواد معلق آب از بستر صافی
  • فرار کمتر دانه های ریزدانه ماسه در اثر بک واش و اجتناب از درشت دانه شدن بستر صافی( به دلیل ضخامت کمتر صافی دو لایه نسبت به صافی تک لایه، فاصله سطح بستر نسبت به لبه لاندر شستشو در صافی دو لایه به مراتب بیشتر است.)

مشخصات آکواسیت

آکواسیتAquacite – آنتراسیت (آنتراسیت) با توجه به استانداردهای رایج مواد گرانولی فیلتراسیون ها مانند BS EN 12902  و AWWA-B100 دارای مشخصات شیمیایی و فیزیکی منطبق با آنها می باشد , این مشخصات توسط آزمایشگاه های مختلف به روش های درج شده در استاندارد های فوق اندازه گیری شده و نتایج آن قابل ارائه به مشتریان گرامی میباشد.