فیلتر های تک لایه

فیلتر های تک لایه
صافی شنی تند

فیلتراسیون چند لایه، برخلاف فیلترهای ماسه ای که تنها یک لایه ماسه را شامل میشوند، از حداقل دو لاسه تشکیل میشوند. در فیلترهای تک لایه، ماسه های ریزتر در سطح بالا و دانه های درشتتر که چگالی بیشتری هم دارند در سطوح پایینی قرار میگیرند.

در فیلترهای چندلایه، دانه های هر لایه با یکدیگر متفاوتند و هرکدام طبق چگالی، از سبکترین تا سنگینترین قرار میگیرند. به دلیل تفاوت زیاد در چگالی هر لایه، عمل فیلتراسیون با دقت بیشتری صورت گرفته و آب تولیدی از کیفیت بالاتری نسبت به فیلترهای تک لایه دارد. به طور کلی در فیلترهای چندلایه از سه نوع ماده طبیعی گارنت، آنتراسیت و ماسه سیلیس استفاده میشود.

 

در فیلترهایی که از ماسه سیلیس، گارنت و انتراسیت استفاده میشود. در لایه اول که آنتراسیت قرار دارد، ذرات درشت تر در لایه اول تصفیه شده و سایر ذرات معلق به لایه های زیرین رفته و در سایر لایه ها فیلتر میشوند. این نوع پاکسازی آب سرعت و کیفیت عمل فیلتراسیون را تا حد زیادی بهبود میبخشد.

طبق تحقیقات، فیلترهای ماسه سیلیس میتوانند ذرات در حدود 20 الی 50 میکرون را فیلتر کنند، درحالیکه این رقم برای فیلترهای چند لایه حدود 10 الی 15 میکرون است.

 

 

فیلترهای ماسه سیلیس یا فیلترهای دولایه، کدام مناسبترند؟

هریک از این فیلترها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند و مقایسه بدون درنظر گرفتن شرایط خریدار بی معنا به نظر میرسد. اما به طور کلی فیلترهای دولایه و فیلتر چندلایه توانایی بیشتری در تصفیه ذرات معلق کوچکتر دارند و همچنین حجم بیشتری از آب را نیز میتوانند فیلتر کنند.